Jak chovám myšky já…

Tipy a triky z mé praxe

Ubykace

Jako chovné boxy používám bedýnky označované jako T4 a T3. Mám i několik plastových faunaboxů. S těmito ubykacemi se lehce manipuluje a výborně se čistí a desinfikují.

Pro pěkný vzhled a bytovou dekoraci doporučuji akvárium s dobře větratelným krytem. Je zde ale samozřejmě horší manipulace vzhledem k větší váze.

Pro chov myšek nedoporučuji klece s ohledem na možná zranění myšek, horší údržbu, větší rizika např. při kapénkové infekci a v neposlední řadě i pro nepořádek kolem klecí, který myšky z klece s oblibou vyhazují.

Misky na jídlo

Jako misky na jídlo používám keramické glazované podmisky pod květináče.
Snadno se umývají, myšky je neokusují a jsou těžké, takže k převrácení, nebo k nějaké manipulaci s nimi ze strany myšek dochází jen zřídka.

Napáječky

Pro myšky používám celoskleněné napáječky. Dbám na to, aby dolní otvor, kde myšky vodu sají, byl co možná nejširší – myškám se pak lépe voda pije a mě se napáječka lépe myje a plní. Každou napáječku jistím proti spadnutí (odlepení přísavky) drátkem. Pokud myšky přísavku rozkoušou, žádné pokusy o dodání nové přísavky nedělám a instaluji napáječku do drátěného držáku.
 Vodu se ale snažím co nejvíce měnit za čistou (včetně provedení výplachu napáječky od usazenin, vnikajících do napáječky při pití – sliny, drobné částečky jídla a pod…) nejméně jedenkrát za dva dny.

Podestýlka

Jako nejlepší podestýkla se mi osvědčily obyčejné bezprašné hobliny. Odzkoušenou mám i kukuřičnou drť, papírovou podestýlku, hobliny s bentonitem…ale nic není lepší než hobliny….

Vybavení ubykací, dekorace

K vybavení terárií a dekoracím používám čistě rostlinný materiál (žádné plastové domečky, běhací kolečka..). Používám větve nejedovatých stromů, různě prořezané skořápky kokosových ořechů, kokosový motouz a kamení.

Na stavbu hnízd dávám myškám naškubaný jemný toaletní papír a skart.

Zásadně u myšek nepoužívám seno a jiný materiál, který nedokáži před použitím řádně omýt či desinfikovat.


 Zrní

Své myši krmím pouze suchou stravou. Nejběžněji používám směs zrní pro drobné hlodavce. Otylé myšky držím občas jen na granulích VELAZ.

Březím, kojícím a mladým myškám dodávám (občas) kočičí granule pro zvýšení obsahu tuků a bílkovin.

Desinfekce

K desinfekci beden a faunaboxů používám CHLORAMIN.

K desinfekci postřikem používám Incidin Foam.

K desinfekci rukou používám Septoderm - gel.

Zásadně v chovu nepoužívám žádné saponáty, lihové leštiče skla a tak podobně.

Desinsekce

K manuálnímu hubení obtížného hmyzu používám osvědčené mucholapky – umístěné samozřejmě mimo chovné nádoby.
K chemickému hubení obtížného hmyzu používám BioKill.

Karanténní nádrž a karanténa nových jedinců

Jednoduše zařízená bedna, akvárium s poklopem apod., kterou používám pro nemocná, pokousaná, či nově získaná zvířata. Na dně savý papír, několik ubrousků nebo měkký toaletní papír na hnízdo, papírová rolička, miska na jídlo, napáječka…dle potřeby se může instalovat vyhřívání.

V případě získání nových jedinců doporučuji před zařazením do chovu důkladně ošetřit přípravkem Stronghold nebo Advocate (ředím lihem, použití spot-on) a pak cca na 28 dní ubytovat v karanténní nádrži. Pokud vše bude nasvědčovat zdraví zvířátek, pak zařadit do chovu.

Onemocnění, parazité a zranění

Parazity (včetně roztočů ze sena, trávy atd..) ničím přípravkem Stronghold nebo Advocate (ředím lihem, použití spot-on) – úspěšně odzkoušeno i na malých afrických minimyškách.
V případě zjištěného onemocnění: zvíře ihned přemisťuji do tzv. karanténní nádrže.
Léčba je pak individuální – většinou dle rad veterináře.

V případě pokousání zvířat: pokousaného jedince oddělím do karanténní nádrže, rány desinfikuji genciálním roztokem a po oschnutí slabě natřu kalciovou mastí (odzkoušeno úspěšně i na myškách drobných).

 Michaela Štrbáková