A proč jsem se rozhodla nechovat oficiálně registrované myšky s PP?

- Je to spousta dalšího času, který nemám, raději ho věnuji myškám jako takovým.

- Jsou to další peníze, které mohu využít jinak, třeba za ně koupit nové kvalitní myšky.

-  Nechci své myšky „zbytečně“ stresovat při výstavách, posuzování atd…

- Nechci své myšky zbytečně vystavovat riziku nákazy (při transportu na výstavy, posuzování atd.. Přeci jen je nutné mít na paměti, že myších nemocí jsou spousty a očkování nebo prevence proti myším nákazám téměř neexistuje.

- Odrazuje mě, že se momentálně dají zaregistrovat i „zverimexové“ myšky bez známého původu a hnedle jsou pak zařazeny vedle myší z cíleného chovu.

- Myslím si, že myška není zas tak trvanlivé zvířátko na to, aby to za to stálo narozdíl třeba od psů (myška žije třeba 1 – 2 roky, z toho plodná je třeba jen necelý rok, pes žije třeba 15 let, plodný je nejméně 8 let..)

 - Domnívám se, že zodpovědný chovatel může odchovávat velmi kvalitní myšky i bez PP (zároveň i mezi chovateli myšek s PP mohou být chovatelé nezodpovědní).

- PP nemusí zaručovat žádný úspěch ani to nemusí být patent na kvalitu ani na zdraví myšky.

- Uznávám tzv. výpis předků, tento výpis ale mohu vystavit i bez jakýchkoliv registrací (je to dobrá věc v případě, že se Vám jedná o genetické dispozice jedince).

- Registrované myšky s PP bych musela prodávat dráž vzhledem ke zvýšeným nákladům za registrace.

- A v neposlední řadě si to ani technicky v mém chovu nedokáži představit. K registraci každé myšky je zapotřebí osobního kontaktu se zapisovatelkou/posuzovatelkou, znamená to vzít vždy myšky někam k zápisu, zaplatit a registrovat. Vzhledem k tomu, že se snažím, aby se můj chov stále vyvíjel a nabízel nové a nové varianty myšek, tak se v mém chovu myšky coby chovné opravdu dlouho nezdrží. Většinu svých samic kryji jen jedenkrát a pokračuji dále jen s jejími potomky, někdy si myšku sice jako chovnou vyberu, ale následně ji pro chov nevyužiji, protože se v mém chovu objeví lepší, pro posun v chovu vhodnější. Často držím více myšek naprosto stejného vzhledu (většinou třeba sourozence z barevně ustálené linie) a není tedy v mých silách pak myšky odlišit – při jakýmkoliv označení by mi pak zase odpadla možnost výstav. Pokud se nad registrovanými myškami skutečně zamyslím, potřebovala bych proto, aby můj chov mohl běžet zvolenou cestou, registrovat každý týden až čtrnáct dní nové myši a to pro mě není technicky ani finančně možné, hlavně proto, že žádná zapisovatelka/posuzovatelka není z mého okolí.

- Mohu po pravdě říci, že mě tato situace nutí k zamyšlení a možná i trochu mrzí, ale vývoj mého chovu a celková kvalita mých myší je pro mě zatím stále důležitější!

Michaela Štrbáková